Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

διεκπεραιώσεις

Μερικές από τις πολλές αιτήσεις που περιλαμβάνονται στις ηλεκτρονικές μας υπηρεσίες είναι:

  • Μισθωτήρια κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης,
  • Ρυθμίσεις οφειλών,
  • Χορήγηση επιδόματος κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης,
  • Δήλωση ακατάσχετου λογαριασμού,
  • Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας,
  • Ηλεκτρονικό παράβολο για διπλώματα οδήγησης και αρχικής έκδοσης-ανανέωσης διαβατηρίου
  • Αιτήσεις, εγγραφές και ασφαλιστικές ενημερότητες στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΙΚΑ και του ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ)
  • Αιτήσεις για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης ( Κ.Ε.Α.)
  • Αιτήσεις για το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερήλικων (Ο.Γ.Α.)