Διεκπεραιώσεις για ιδιώτες

διεκπεραιώσεις

Στα πλαίσια της εξυπηρέτησης φορολογικών υποθέσεων ιδιωτών το γραφείο μας με γνώση και υπευθυνότητα αναλαμβάνει:

Φορολογικές δηλώσεις

 • Υποβολή Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1, Ε2 )
 • Υποβολή Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) για τους μισθωτούς και τους   συνταξιούχους.
 • Υποβολή εντύπου Α21 για χορήγηση οικογενειακού επιδόματος.

Επίσης αναλαμβάνουμε τη σύνταξη φορολογικών δηλώσεων παλαιοτέρων ετών καθώς και την κατάθεσή τους στην αντίστοιχη εφορία (ΔΟΥ).

Διεκπεραιώσεις στην εφορία

 • Έκδοση κλειδάριθμου
 • Δήλωση απόδοσης Α.Φ.Μ. / Μεταβολής ατομικών στοιχείων όπως αλλαγή ταυτότητας ή αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας ή μεταφορά στη ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού
 • Δήλωση σχέσων φορολογουμένου
 • Δήλωση ακινησίας αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας και κατάθεση πινακίδων
 • Δήλωση θανόντα

Διεκπεραιώσεις στα ασφαλιστικά ταμεία

Οι διεκπεραιώσεις μας στα ασφαλιστικά ταμεία αφορούν το :

ΙΚΑ

 • Θεωρήσεις βιβλιαρίων
 • Απόδοση ΑΜΑ
 • Βεβαιώσεις διαγραφής ΙΚΑ
 • Βεβαιώσεις εξαίρεσης κλάδου ασθενείας
 • Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ικανότητας
 • Κλειδάριθμοι
 • Βεβαιώσεις ενσήμων για τον ΑΣΕΠ
 • Επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, λοχείας
 • Έξοδα κηδείας
 • Δήλωση εργατικού ατυχήματος / επίδομα ασθενείας

ΕΦΚΑ

 • Εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες
 • Υποβολή αίτησης Συνταξιοδότησης

ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) : Αν είστε παλιός ασφαλισμένος στο αντίστοιχο ασφαλιστικό ταμείο και έχετε κάποια εκκρεμότητα καταθέτουμε εμείς για σας τα απαραίτητα έγγραφα για να μην έχετε καμία πλέον υποχρέωση.

Διεκπεραιώσεις στη ΔΕΗ

 • Διαδοχή (Αλλαγή Ονόματος)
 • Επανασύνδεση (Νέο Συμβόλαιο)
 • Αίτηση Τελικού Διακανονισμού (Διακοπή)
 • Αίτηση Ελέγχου Μετρητή
 • Προκαταβολή για νέα σύνδεση
 • Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (εφόσον δεν είναι στο όνομα σας η παροχή)
 • Τιμολόγιο Πολυτέκνων
 • Διακανονισμός (Ρύθμιση οφειλών)

Διεκπεραιώσεις στους Δήμους και ΟΑΕΔ

Δήμοι

• Διαχείρηση και προσκόμιση απαραίτητων εγγράφων για εγγραφή ή διαγραφή απο το Δημοτολόγιο

• Ενέργειες Μεταδημότευσης

• Πιστοποιητικά γέννησης , εντοπιότητας και οικογενειακής κατάστασης.

• Ληξιαρχικές πράξεις γάμου, θανάτου και γεννήσεως.

ΟΑΕΔ

 • Έκδοση κλειδαρίθμου
 • Εγγραφή στο ταμείο ανεργίας για επιδότηση
 • Έκδοση κάρτας ανεργίας
 • Διαγραφή ή μη έκδοση δελτίου ανεργίας
 • Άδεια μητρότητας

Διεκπεραιώσεις στο Πρωτοδικείο και Ειρηνοδικείο

Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης.

Διεκπεραιώσεις στο Υπουργείο Μεταφορών (αυτοκίνητα)

 • Μεταβιβάσεις οχημάτων
 • Αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας και άρση παρακράτησης κυριότητας
 • Οριστικές διαγραφές οχημάτων
 • Άδειες οδήγησης (Διπλώματα)
 • Ανανεώσεις διπλωμάτων
 • Απώλειες – Φθορές Διπλωμάτων